Terapimetoder

Min terapeutiske ballast omfatter gestaltterapi, kroppsorientert terapi og eksistensiell terapi. I de senere årene har jeg konsentrert meg mest om emosjonsfokusert terapi og ACT (Acceptance and Commitment Therapy).

I emosjonsfokusert terapi er man særlig opptatt av å utvikle kontakten med følelser og kroppslige reaksjoner. Vi har en medfødt tendens til å unngå ubehagelige følelser. I terapi setter vi lys på de vanskelig følelsene, for å bli mindre redd dem og lære av dem. Oppmerksomhet på følelser kan bidra til viktig informasjon og forståelse, om hvem du er og hva som er viktig for deg. Det kan også gi ny tilgang til energi og handlekraft.

ACT er er en videreutvikling av kognitiv terapi. Ifølge ACT tar en god terapi sikte på å hjelpe klienten til å 1) utvikle et observerende forhold til negative tanker, 2) dermed få mindre behov for å kjempe imot og unngå ubehagelige følelser som er forbundet med disse tankene, 3) oppdatere et fastlåst negativt selvbilde og få et mer nyansert syn på hvem hun/han er, 4) rette oppmerksomheten i større grad mot det som foregår her og nå, fremfor fortid og framtid, 5) ha et bevisst forhold til egne verdier og 6) leve livet sitt i størst mulig grad i pakt med disse.

Disse prosessene påvirker hverandre gjensidig, og det vil kunne variere fra klient til klient hva det er mest hensiktsmessig å ta tak i. Vi tar selvsagt utgangspunkt i det som klienten selv ønsker å arbeide med.

Emosjonsfokusert terapi og ACT er kompatible og komplementære. De er begge evidensbasert.

Mellom timene blir klienten oppfordret til å observere egne tanker, følelser,  kroppslige reaksjoner og handlinger i det daglige liv, Man kan også bli enige om å forsøke å gjøre ting på en ny måte. Disse erfaringene blir da noe av det vi snakker om i timene.

Viktigst av alt er det at det utvikles et samarbeid basert på tillit og respekt.