Terapimetode

ACT er er en videreutvikling av kognitiv terapi og er solid basert på forskning. Ifølge ACT tar en god terapi sikte på å hjelpe klienten til å 1) utvikle en distanse til negative tanker, 2) dermed ha mindre behov for å kjempe imot og unngå ubehagelige følelser som er forbundet med disse tankene, 3) oppdatere et fastlåst negativt selvbilde og få et mer nyansert syn på hvem hun/han er, 4) rette oppmerksomheten i større grad mot det som foregår her og nå, fremfor fortid og framtid, 5) ha et bevisst forhold til egne verdier og 6) leve livet sitt i størst mulig grad i pakt med disse.

Disse prosessene påvirker hverandre gjensidig, og det vil kunne variere fra klient til klient hva det er mest hensiktsmessig å ta tak i. Vi tar selvsagt utgangspunkt i det som klienten selv ønsker å arbeide med.

Klient og terapeut blir enige om tiltak som klienten kan gjennomføre mellom timene, for så å diskutere i timene hvilke erfaringer som er gjort.

Jeg har ikke driftsavtale med HELFO. Dermed må timene betales privat, 1100 kr. /time à 50 minutter. Til gjengjeld er det kort eller ingen venteliste.

Terapien kan ta forholdsvis kort tid, mye kan ofte skje på 5 – 10 timer.

Viktigst av alt er det at det utvikles et samarbeid basert på tillit og respekt.