Psykoterapi

Individuell psykoterapi er det jeg driver mest med. Folk kommer med mange forskjellige utfordringer. Men enkelte ting synes å få igjen.

  1. Forskjellig slags ubehagelige følelser: Skamfølelse, skyldfølelse, sinne, sorg, angst, tristhet – eller manglende følelser: depresjon eller nummenhet
  2. Problemer rundt prestasjoner: Man klarer ikke å ta sine evner i fullt bruk, eller man overyter, på bekostning av andre sider av livet
  3. «Løsningsforsøkene» på utfordringene skaper nye problemer, som f.eks. rusmisbruk
  4. Negativt selvbilde/selvfølelse

Det negative selvbildet er som regel noe av kjernen i problemet, enten dette er knyttet til fortid/oppvekst eller til nåtidige utfordringer. Dette er ofte også aller viktigst å få gjort noe med, fordi det har en tendens til å påvirke alle livsområder.

 

Individualterapi koster 1200 kr./time à 50 minutter.