Parterapi

Forskjellig forhold kan gjøre at den ene eller begge i et par ønsker parterapi:

  1. Det har utviklet seg uheldige samspillsmønstre som paret har vansker med å komme seg ut av på egen hånd.
  2. Parforholdet går gjennom en krevende fase, f. eks. ufrivillig barnløshet, barnefødsel, småbarnsperiode, tenåringstid, osv.
  3. Ting har skjedd som gjør at parforholdet kan vakle, for eksempel utroskap, rusmisbruk, sykdom eller ulykker, arbeidsledighet eller andre kriser i arbeidslivet.
  4. Den ene eller begge er usikre på om de ønsker å fortsette i forholdet, og ønsker å ”gi forholdet en siste sjanse”.

Parterapi krever frammøte av begge parter, men ikke nødvendigvis at begge like helhjertet vil gå i terapi. Det er høyst normalt at terapi er noe man helst ville ha sluppet. Et vanskelig parforhold er ikke nødvendigvis noe man ønsker å la andre være vitne til. En av terapeutens oppgaver er å sørge for at dette ikke blir mer ubehagelig enn det må være. Samtidig er et vanskelig samliv er heller ikke en dans på roser.

Parterapien vil ta sikte på å avklare:

  1. Er det grunnlag for å fortsette dette forholdet?
  2. Dersom forholdet skal fortsette: Hva må til for at forholdet skal utvikle seg i en god retning?
  3. Dersom forholdet skal avvikles: Hvordan gjøre dette på en best mulig måte? Hvis paret er foreldre: Hvordan få det til å funke best mulig for barna?

Parterapien er basert på emosjonsfokusert parterapi.

 

Parterapi koster 2250 kr. for 75 minutter, 2700 kr. for 90 minutter.