Om Hauge

Jeg startet som psykolog med å arbeide med klienter som hadde psykiske plager, og i de senere årene har jeg vendt tilbake til dette arbeidsfeltet. For meg er dette et spennende og meningsfylt arbeid, der jeg får brukt alt jeg har av faglig kompetanse og livserfaring. Det er viktig for meg å se at det jeg gjør, bidrar til at klientene blir mest mulig i stand til å leve liv som de selv synes er meningsfulle, på tross av utfordringer og vanskeligheter.

I endel år arbeidet jeg som organisasjonspsykolog og drev da hovedsakelig med lederutvikling. Bl.a. arbeidet jeg i Administrativt Forskningsfond ved NHH (Solstrandprogrammet) og bedriftinterne lederutviklingsprogram i store norske og norsk-svenske bedrifter. Dette har gitt en særlig kompetanse på ledelses- og prestasjons-utfordringer, som jeg nyttiggjør meg i coaching og terapi med ledere og andre.