Vurderer du å søke kontakt med psykolog?

Trenger du hjelp med psykiske plager? Har du en krevende livssituasjon som du gjerne vil drøfte? Er det sider ved jobben som du trenger å se nærmere på? Er du unødig stresset?

Erfaren psykolog du kan stole på

Jeg har lang og allsidig erfaring, både som psykoterapeut og som coach.

Av terapeutiske tilnærminger har jeg særlig vært engasjert av gestaltterapi, kroppsorientert terapi og eksistensiell terapi. I de senere årene har jeg også funnet mye nyttig i emosjonsfokusert terapi og i ACT - Acceptance and Commitment Therapy.

Mange klienter er plaget med ubehagelige tanker og følelser som går ut over livsutfoldelse og jobb. Det kan handle om dårlig selvtillit, engstelse, nedstemthet, skam, skyldfølelse, sinne, hat, angst eller depresjon, og vanskelige tanker som er forbundet med disse følelsene.

Min jobb som terapeut er å bidra til at klienten kan forholde seg til utfordrende tanker og følelser, slik at disse minst mulig får stå i veien for å leve et liv i pakt med egne behov og verdier.

Les mer
bilde av Erik Kyvik Hauge

Terapimetode

Mine viktigste terapimetoder er emosjonsfokusert terapi og ACT, Acceptance and Commitment Therapy. Se mer om disse under Terapimetoder.

Les mer

Parterapi

Parterapi kan være nyttig når et par er kommet inn i et uhensiktsmessig spor som paret ikke selv klarer å komme ut av på egen hånd. Terapeuten kan bidra til at kommunikasjonen blir mer konstruktiv, slik at paret selv kan finne veien videre.

Les mer

Psykoterapi

Individuell psykoterapi er det jeg driver mest med. Folk kommer med mange forskjellige utfordringer.

Les mer